Standardy etyczne publikacji

Biuletyn respektuje zasady etyczne oparte na wytycznych wydanych przez Committee on Publication Ethics (COPE). Są wśród nich:
– uczciwość
– poufność
– terminowość
– unikanie konfliktów interesów przez członków redakcji
– unikanie konfliktów interesów przez recenzentów
– unikanie konfliktów interesów przez autorów
– wykorzystywanie wiarygodnych źródeł
– rzetelna prezentacja wyników badań
– oryginalność publikowanych badań
– unikanie błędów edytorskich