Rada Naukowa

  • dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, prof. nzw. PB
  • dr hab. Małgorzata Dolistowska
  • dr Anna Oleńska
  • dr Dorota Piramidowicz
  • ks. dr hab. Józef Łupiński
  • ks. dr Jan Nieciecki
  • prof. Jakub Lewicki
  • prof. dr kwal. II stopnia Bogumiła Rouba
  • s. dr Natanaela Błażejczyk