25 ZESZYT „BIULETYNU KONSERWATORSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”

Ukazał się 25 zeszyt „Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego”.

Można w nim znaleźć artykuły, komunikaty i sprawozdania dotyczące różnorodnych problemów z dziedziny konserwacji dzieł sztuki oraz historii, archeologii, urbanistyki czy architektury.

Wydawcą Biuletynu jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku. Zapraszamy do lektury.