DLA AUTORÓW

DLA AUTORÓW

Zapraszamy do zgłaszania publikacji do „Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego”. Autorzy nie płacą za publikację swoich artykułów. Wszystkie artykuły publikowane w biuletynie poddawane są rzetelnemu procesowi recenzji. Autorzy, którzy zamierzają opublikować swoje prace, powinni przesłać swój artykuł drogą elektroniczną na adres: biuletyn@wuoz.bialystok.pl

Każda praca powinna zawierać:

  • tytuł pracy w języku polskim i języku angielskim;
  • imiona i nazwiska autorów wraz z ich afiliacjami (pełne nazwy oraz kompletne adresy instytucji);
  • adres do korespondencji Autora (imię i nazwisko autora, nazwa jednostki, adres, numer telefonu oraz adres e-mail), do którego będzie wysyłana wszelka korespondencja;
  • streszczenie (w języku polskim i języku angielskim) – nie więcej niż 700 znaków, łącznie ze spacjami;
  • bibliografię załącznikową;
  • przesłany materiał ikonograficzny powinien być odpowiednio podpisany, przetłumaczony na język angielski oraz należy wskazać jego miejsce w treści artykułu;

Wymogi edytorskie

Wymogi edytorskie