PRZEBUDZENIE ZABYTKÓW – PUBLIKACJA

Zapraszamy do składania artykułów naukowych i komunikatów popularyzatorskich dotyczących dziedzictwa kulturowego na terenie województwa podlaskiego.

12 kwietnia 2024 r. zorganizowana została konferencja „Przebudzenie Zabytków”. Zgromadziła ona konserwatorów, historyków sztuki, architektów, historyków, a także społeczników oraz osoby zainteresowane dobrami kultury na terenie województwa podlaskiego. Inicjatywa ta odbiła się szerokim i pozytywnym odbiorem co utwierdziło nas w przekonaniu, że namacalnym dowodem integracji środowiska związanego z naszym województwem powinna być publikacja zbiorowa prezentująca dorobek naukowy i praktyczny związany z praktyką konserwatorską.

Dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania tekstów wraz z materiałem ikonograficznym do książki zatytułowanej „Przebudzenie Zabytków”. Termin (nieprzekraczalny) nadsyłanych tekstów – 30 września 2024 r. na adres mailowy media@wuoz.bialystok.pl. Prosimy również o dostosowania się do zasad wydawniczych, które dołączamy poniżej.