Procedura recenzji

Redakcja Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego  dbając o wysoki poziom publikowanych artykułów, mając na względzie wytyczne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawarte w publikacji „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, przyjęła następujące zasady dotyczące procesu recenzowania:

 • Recenzentów wyznacza Redaktor Naczelny.
 • Do recenzji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów.
 • Procedura recenzowania odbywa się z poszanowaniem zasad anonimowości i bezstronności. (tzw. doubel-blind)
 • Przesyłane Recenzentom teksty pozbawione są cech identyfikacyjnych Autora.
 • Formularz recenzji dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Konserwatorskiego.
 • Recenzent, po zapoznaniu się z tekstem, sugeruje dalszy przebieg postępowania:
  • rekomenduję artykuł do publikacji bez zastrzeżeń albo
  • rekomenduje poddanie artykułu ponownej recenzji, po dokonaniu w nim zmian sugerowanych przez Recenzenta albo
  • nie rekomenduję artykułu do publikacji.
 • Redakcja podaje listę Recenzentów bez publikacji nazwisk Recenzentów poszczególnych artykułów.