Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego

Ukazał się Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego.

W najnowszym numerze przygotowaliśmy treści dotyczące między innymi: postaci Władysława Paszkowskiego i Wiesławy Szymańskiej, Kanału Augustowskiego, pokamedulskiego klasztoru w Wigrach, czy hali targowych międzywojennego Białegostoku.

Zapraszamy do Pałacu Hasbacha (ul. Dojlidy Fabryczne 23, Białystok) po odbiór bezpłatnego egzemplarza.