Nowi członkowie Rady Naukowej Biuletynu Konserwatorskiego

Do Rady Naukowej Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego dołączyli dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB oraz dr hab. Adam Miodowski, prof. UwB. Rada Naukowa, która teraz liczy dziewięcioro wybitnych naukowców i praktyków w dziedzinie szeroko pojętej konserwacji zabytków, sprawuje nadzór merytoryczny nad publikacjami Biuletynu.

Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego istnieje nieprzerwanie od 1995 r. Tematyka Biuletynu poświęcona jest szeroko pojętej problematyce związanej z zabytkami i ich ochroną w regionie północno-wschodniej Polski. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe oraz informacyjne na temat zabytków. Znajdują się w nim prace lokalnych ekspertów wyżej wspomnianej tematyki, jak i specjalistów, którzy realizują różnego rodzaju projekty badawcze, konserwatorskie na terenie województwa podlaskiego.