Open access

Jest to biuletyn o otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie treści są bezpłatnie dostępne dla użytkownika lub instytucji na stronie internetowej czasopisma. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub zamieszczać linki do pełnych tekstów artykułów z czasopisma bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Autor nie będzie pobierał opłat za przetwarzanie lub publikację artykułu. Pełne teksty artykułów z czasopisma są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma.

Czasopismo pozwala autorom na zachowanie praw autorskich bez ograniczeń. Mogą oni dysponować kopiami swoich artykułów zarówno w wersji przesłanej do redakcji, w wersji ostatecznie zaakceptowanej do publikacji i w upublicznionej wersji wydawniczej.

Pełna wersja artykułu jest umieszczana bezpośrednio po pierwszej publikacji w repozytorium internetowym, które zapewnia otwarty dostęp, nieograniczoną dystrybucję, interoperacyjność i długoterminową archiwizację.