Przeskocz do treści

KOLEKTORY SŁONECZNE NA ZABYTKACH

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem oraz pojawiającymi się zapytaniami w sprawie wydawania pozwoleń na instalację kolektorów słonecznych na terenach i przy obiektach objętych ochroną konserwatorską, poniżej przedstawiamy informację, które mamy nadzieję pozwolą Państwu na usprawnienie realizacji planowanej inwestycji.

1.              Przed złożeniem wniosku, na stronie WUOZ, w zakładce Decyzje o wpisie do rejestru zabytków układu przestrzennego (https://wuozbialystok.bip.gov.pl/rejestry-ewidencje-archiwa/decyzje-o-wpisie-do-rejestru-zabytkow-ukladu-przestrzennego.html) można sprawdzić czy Państwa nieruchomość znajduje się na terenie objętym ochroną organu.

Jeśli informacje zawarte na w/w stronie okażą się dla Państwa niewystraczające, możliwe jest uzyskanie szczegółowych informacji w Wydziale Rejestru i Dokumentacji pod numerem telefonu (0-85) 741-23-32 wew. 39.

2. Wniosek na prowadzenie prac budowlanych znają Państwo na stronie urzędu pod adresem https://wuozbialystok.bip.gov.pl/druki-i-formularze-bialystok/prowadzenie-robot-budowlanych.html

3. We wniosku wskazane zostały załączniki, które należy dołączyć do dokumentacji. W szczególności należy pamiętać o przedłożeniu dokumenty potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (tj. np. wpisu z rejestru gruntów lub księgi wieczystej), oraz o załączeniu dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł.

  1. Celem przyśpieszenia rozpoznania sprawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, strona może złożyć wniosek o odstąpienie od zasady wysłuchania stron. Wzór wniosku dostępny jest na stronie - https://wuozbialystok.bip.gov.pl/druki-i-formularze-bialystok/wniosek-o-odstapienie-od-zasady-wysluchania-stron.html

Zachęcamy również do wskazania numeru kontaktowego, który w przypadku konieczności modyfikacji lub uzupełniania wniosku ułatwi kontakt z urzędem.

W tym miejscu Organ przypomina, że każdy wniosek rozpoznawany jest indywidulanie i podlega ocenie merytorycznej na bazie złożonej dokumentacji, w tym w szczególności projektu budowalnego.  Zauważyć przy tym trzeba, że wobec realizacji inwestycji na terenach wpisanych do rejestru zabytków, WUOZ rekomenduje projektowanie kolektorów od strony podwórzy, w sposób jak najmniej widoczny. W szczególności zachęcamy do projektowania tego typu instalacji na gruncie, w głębi posesji.  W przypadku zaś obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w ewidencji zabytków instalacje fotowoltaiczne nie powinny być projektowane bezpośrednio na dachach tych obiektów. Proponuję się ich lokalizację na gruncie, w możliwie największym oddaleniu od zabytku.

W przypadku dalszych pytań możliwy jest kontakt z pracownikiem, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Numer telefonu pracownika prowadzącego sprawy z terenu Państwa miejscowości znajdą Państwo pod adresem - http://wuoz.bialystok.pl/jak-zalatwic-sprawe/.