Przeskocz do treści

KOLEKTORY SŁONECZNE NA ZABYTKACH

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem oraz pojawiającymi się zapytaniami w sprawie wydawania pozwoleń na instalację kolektorów słonecznych na terenach i przy obiektach objętych ochroną konserwatorską, poniżej przedstawiamy informację, które mamy nadzieję pozwolą Państwu na usprawnienie realizacji planowanej inwestycji.

1. Przed złożeniem wniosku, na stronie urzędu, w zakładce Decyzje o wpisie do rejestru zabytków układu przestrzennego (https://wuozbialystok.bip.gov.pl/rejestry-ewidencje-archiwa/decyzje-o-wpisie-do-rejestru-zabytkow-ukladu-przestrzennego.html) można sprawdzić czy Państwa nieruchomość znajduje się na terenie objętym ochroną organu. Jeśli informacje zawarte na ww. stronie okażą się dla Państwa niewystarczające, możliwe jest uzyskanie szczegółowych informacji w Wydziale Rejestru i Dokumentacji pod numerem telefonu (0-85) 741-23-32 wew. 39. 

2. Wniosek na prowadzenie prac budowlanych znajdą państwo na stronie urzędu (https://wuozbialystok.bip.gov.pl/druki-i-formularze-bialystok/umieszczanie-na-zabytku-urzadzen-tablic-reklam-oraz-napisow.html). 

3. We wniosku wskazane zostały załączniki, które należy dołączyć do dokumentacji. W szczególności należy pamiętać o przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (tj. np. wpisu z rejestru gruntów lub księgi wieczystej) oraz o załączeniu dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł. 

4. Celem przyspieszenie rozpoznania sprawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, strona może złożyć wniosek o odstąpienie od zasady wysłuchania stron. Wzór wniosku dostępny jest na stronie urzędu (https://wuozbialystok.bip.gov.pl/druki-i-formularze-bialystok/wniosek-o-odstapienie-od-zasady-wysluchania-stron.html).

Zachęcamy również do wskazania numeru kontaktowego, który w przypadku konieczności modyfikacji lub uzupełniania wniosku ułatwi kontakt z urzędem.

Organ przypomina, że każdy wniosek rozpoznawany jest indywidualnie i podlega ocenie merytorycznej na bazie złożonej dokumentacji, w tym w szczególności projektu budowlanego. Trzeba przy tym zauważyć, że wobec realizacji inwestycji na terenach wpisanych do rejestru zabytków, WUOZ rekomenduje projektowanie kolektorów od strony podwórzy, w sposób jak najmniej widoczny. W szczególności zachęcamy do projektowania tego typu instalacji na gruncie, w głębi posesji. W przypadku zaś obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w ewidencji zabytków instalacje fotowoltaiczne nie powinny być projektowane bezpośrednio na dachach tych obiektów. Proponuje się ich lokalizację na gruncie, w możliwie największym oddaleniu od zabytku.

W przypadku dalszych pytań możliwy jest kontakt z pracownikiem, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Numer telefonu pracownika prowadzącego sprawy z terenu Państwa miejscowości znajdą Państwo na stronie urzędu (http://wuoz.bialystok.pl/jak-zalatwic-sprawe/).