Kontakt dla mediów

Joanna Tyszka
Stanowisko ds. kontaktu z otoczeniem zewnętrznym
tel.: 85 74-12-332 wew. 57
kom. 570-013-777
e-mail: media@wuoz.bialystok.pl