Kierownictwo urzędu


Adam Musiuk
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków
tel.: 85 74-12-332

Karol Łopatecki
z-ca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
tel.: 85 74-12-332 wew. 33

Więcej informacji