Kierownictwo urzędu


Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków

tel.: 85 74-12-332
e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl

Małgorzata Kierzkowska
z-ca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
tel.: 85 74-12-332 wew. 33
e-mail: mkierzkowska@wuoz.bialystok.pl