Delegatura w Łomży

Dane teleadresowe:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Łomży
ul. Nowa 2

18 – 400 Łomża

tel: 86 21-63-408

fax: 85 73-27-562

e-mail: del.lomza@wuoz.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek: 8.00 – 18.00
Wtorek – Piątek: 7.30 – 15.30

p.o. Kierownika Delegatury w Łomży: 

Irena Iwaniuk
tel. 86 21-63-408
e-mail: iiwaniuk@wuoz.bialystok.pl

1. Zabytki ruchome

Teren: Powiat wysokomazowiecki: miasto Wysokie Mazowieckie, miasto Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, miasto i gmina Szepietowo, miasto i gmina Czyżew, gmina Klukowo, gmina  Kobylin Borzymy, gmina  Kulesze Kościelne, gmina  Nowe Piekuty, gmina  Sokoły, gmina  Wysokie Mazowieckie.

Powiat grajewski: miasto Grajewo, miasto i gmina Rajgród, miasto i gmina Szczuczyn, gmina Grajewo, gmina Radziłów, gmina Wąsosz.

Powiat kolneński: miasto Kolno, gmina  Kolno, miasto i gmina Stawiski, gmina Grabowo, gmina Mały Płock, gmina Turośl.

Miasto Łomża.

2. Zabytki nieruchome – sakralne

Powiat łomżyński:, miasto i gmina Jedwabne, miasto i gmina Nowogród, gmina Łomża, gmina Miastkowo, gmina Piątnica, gmina Przytuły, gmina Śniadowo, gmina Wizna, gmina Zbójna.

Powiat wysokomazowiecki: miasto Wysokie Mazowieckie, miasto Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, miasto i gmina Szepietowo, miasto i gmina Czyżew, gmina Klukowo, gmina  Kobylin Borzymy, gmina  Kulesze Kościelne, gmina  Nowe Piekuty, gmina  Sokoły i gmina  Wysokie Mazowieckie.

Miasto Łomża

 

Pracownicy:

Sławomir Zgrzywa
stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel. 86 21-63-408
e-mail: szgrzywa@wuoz.bialystok.pl

1.  Zabytki nieruchome:

Teren: powiat grajewski: miasto Grajewo, miasto i gmina Rajgród, miasto i gmina Szczuczyn, gmina Grajewo, gmina Radziłów, gmina Wąsosz.

Powiat kolneński: miasto Kolno, gmina  Kolno, miasto i gmina Stawiski, gmina Grabowo, gmina Mały Płock, gmina Turośl.

2. Zabytki nieruchome – sakralne:

Teren: powiat grajewski: miasto Grajewo, miasto i gmina Rajgród, miasto i gmina Szczuczyn, gmina Grajewo, gmina Radziłów, gmina Wąsosz.

Powiat kolneński: miasto Kolno, gmina  Kolno, miasto i gmina Stawiski, gmina Grabowo, gmina Mały Płock, gmina Turośl.

Powiat łomżyński:, miasto i gmina Jedwabne, miasto i gmina Nowogród, gmina Łomża, gmina Miastkowo, gmina Piątnica, gmina Przytuły, gmina Śniadowo, gmina Wizna, gmina Zbójna.

3. Zabytkowe cmentarze i mogiły:

Teren: powiat grajewski: miasto Grajewo, miasto i gmina Rajgród, miasto i gmina Szczuczyn, gmina Grajewo, gmina Radziłów, gmina Wąsosz.

Powiat kolneński: miasto Kolno, gmina  Kolno, miasto i gmina Stawiski, gmina Grabowo, gmina Mały Płock, gmina Turośl.

Powiat łomżyński:, miasto i gmina Jedwabne, miasto i gmina Nowogród, gmina Łomża, gmina Miastkowo, gmina Piątnica, gmina Przytuły, gmina Śniadowo, gmina Wizna, gmina Zbójna.

Powiat wysokomazowiecki: miasto Wysokie Mazowieckie, miasto Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, miasto i gmina Szepietowo, miasto i gmina Czyżew, gmina Klukowo, gmina  Kobylin Borzymy, gmina  Kulesze Kościelne, gmina  Nowe Piekuty, gmina  Sokoły i gmina  Wysokie Mazowieckie.

Powiat zambrowski: miasto Zambrów, gmina Kołaki Kościelne, gmina Rutki, gmina Szumowo, gmina Zambrów.

Miasto Łomża.

 

Ewa Chojnowska
stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych
tel. 86 21-63-408
e-mail: echojnowska@wuoz.bialystok.pl

1. Zabytki nieruchome:

przygotowanie materiałów, opiniowanie/uzgadnianie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz programów opieki nad zabytkami;

Teren: Powiat grajewski: miasto Grajewo, miasto i gmina Rajgród, miasto i gmina Szczuczyn, gmina Grajewo, gmina Radziłów, gmina Wąsosz.

Powiat kolneński: miasto Kolno, gmina  Kolno, miasto i gmina Stawiski, gmina Grabowo, gmina Mały Płock, gmina Turośl.

Powiat łomżyński:, miasto i gmina Jedwabne, miasto i gmina Nowogród, gmina Łomża, gmina Miastkowo, gmina Piątnica, gmina Przytuły, gmina Śniadowo, gmina Wizna, gmina Zbójna.

Powiat wysokomazowiecki: miasto Wysokie Mazowieckie, miasto Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, miasto i gmina Szepietowo, miasto i gmina Czyżew, gmina Klukowo, gmina  Kobylin Borzymy, gmina  Kulesze Kościelne, gmina  Nowe Piekuty, gmina  Sokoły i gmina  Wysokie Mazowieckie.

Powiat zambrowski: miasto Zambrów, gmina Kołaki Kościelne, gmina Rutki, gmina Szumowo, gmina Zambrów.

Miasto Łomża.

2. Zabytki nieruchomezaświadczenia o stanie zachowania zabytku dla potrzeb zwolnień od podatku od spadku darowizn oraz podatku od nieruchomości oraz na podstawie rejestru i ewidencji zabytków;

Teren: Powiat grajewski: miasto Grajewo, miasto i gmina Rajgród, miasto i gmina Szczuczyn, gmina Grajewo, gmina Radziłów, gmina Wąsosz.

Powiat kolneński: miasto Kolno, gmina  Kolno, miasto i gmina Stawiski, gmina Grabowo, gmina Mały Płock, gmina Turośl.

Powiat łomżyński:, miasto i gmina Jedwabne, miasto i gmina Nowogród, gmina Łomża, gmina Miastkowo, gmina Piątnica, gmina Przytuły, gmina Śniadowo, gmina Wizna, gmina Zbójna.

Powiat wysokomazowiecki: miasto Wysokie Mazowieckie, miasto Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, miasto i gmina Szepietowo, miasto i gmina Czyżew, gmina Klukowo, gmina  Kobylin Borzymy, gmina  Kulesze Kościelne, gmina  Nowe Piekuty, gmina  Sokoły i gmina  Wysokie Mazowieckie.

Powiat zambrowski: miasto Zambrów, gmina Kołaki Kościelne, gmina Rutki, gmina Szumowo, gmina Zambrów.

Miasto Łomża.

 

Izabela Targ
stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel. 86 21-63-408
e-mail: itarg@wuoz.bialystok.pl

1. Zabytki nieruchome:

Teren: powiat wysokomazowiecki: miasto Wysokie Mazowieckie, miasto Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, miasto i gmina Szepietowo, miasto i gmina Czyżew, gmina Klukowo, gmina  Kobylin Borzymy, gmina  Kulesze Kościelne, gmina  Nowe Piekuty, gmina  Sokoły, gmina  Wysokie Mazowieckie.

2. Zabytkowe zespoły dworsko – ogrodowe i pałacowo – ogrodowe; zieleń: parki i cmentarze, układy urbanistyczne i ruralistyczne:

Powiat grajewski: miasto Grajewo, miasto i gmina Rajgród, miasto i gmina Szczuczyn, gmina Grajewo, gmina Radziłów, gmina Wąsosz.

Powiat kolneński: miasto Kolno, gmina  Kolno, miasto i gmina Stawiski, gmina Grabowo, gmina Mały Płock, gmina Turośl.

Powiat wysokomazowiecki: miasto Wysokie Mazowieckie, miasto Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, miasto i gmina Szepietowo, miasto i gmina Czyżew, gmina Klukowo, gmina  Kobylin Borzymy, gmina  Kulesze Kościelne, gmina  Nowe Piekuty, gmina  Sokoły i gmina  Wysokie Mazowieckie.

Powiat zambrowski: miasto Zambrów, gmina Kołaki Kościelne, gmina Rutki, gmina Szumowo, gmina Zambrów.

Miasto Łomża.

 

Olga Ząbek
stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel. 86 21-63-408
e-mail: ozabek@wuoz.bialystok.pl

1. Zabytki nieruchome:

Teren: miasto Łomża

Powiat łomżyński: miasto i gmina Jedwabne, miasto i gmina Nowogród, gmina Łomża, gmina Miastkowo, gmina Piątnica, gmina Przytuły, gmina Śniadowo, gmina Wizna, gmina Zbójna.

Powiat zambrowski: miasto Zambrów, gmina Kołaki Kościelne, gmina Rutki, gmina Szumowo, gmina Zambrów.

2. Inwestycje liniowe:

Powiat grajewski: miasto Grajewo, miasto i gmina Rajgród, miasto i gmina Szczuczyn, gmina Grajewo, gmina Radziłów, gmina Wąsosz.

Powiat kolneński: miasto Kolno, gmina  Kolno, miasto i gmina Stawiski, gmina Grabowo, gmina Mały Płock, gmina Turośl.

Powiat łomżyński:, miasto i gmina Jedwabne, miasto i gmina Nowogród, gmina Łomża, gmina Miastkowo, gmina Piątnica, gmina Przytuły, gmina Śniadowo, gmina Wizna, gmina Zbójna.

Powiat wysokomazowiecki: miasto Wysokie Mazowieckie, miasto Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, miasto i gmina Szepietowo, miasto i gmina Czyżew, gmina Klukowo, gmina  Kobylin Borzymy, gmina  Kulesze Kościelne, gmina  Nowe Piekuty, gmina  Sokoły i gmina  Wysokie Mazowieckie.

Powiat zambrowski: miasto Zambrów, gmina Kołaki Kościelne, gmina Rutki, gmina Szumowo, gmina Zambrów.

Miasto Łomża.

3. Zabytki nieruchome – sakralne

Powiat łomżyński:, miasto i gmina Jedwabne, miasto i gmina Nowogród, gmina Łomża, gmina Miastkowo, gmina Piątnica, gmina Przytuły, gmina Śniadowo, gmina Wizna, gmina Zbójna.

Powiat zambrowski: miasto Zambrów, gmina Kołaki Kościelne, gmina Rutki, gmina Szumowo, gmina Zambrów.

Informacja dotycząca opłaty skarbowej:

Opłaty skarbowej należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Łomży na nr konta: 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007.