Delegatura w Łomży

Dane teleadresowe:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Łomży
ul. Nowa 2

18 – 400 Łomża

tel: 86 21-63-408

fax: 85 73-27-562

e-mail: del.lomza@wuoz.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek: 7.30 – 15.30

p.o. Kierownika Delegatury w Łomży: 

Irena Iwaniuk
tel. 86 21-63-408
e-mail: iiwaniuk@wuoz.bialystok.pl

Pracownicy:

Sławomir Zgrzywa
stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel. 86 21-63-408
e-mail: szgrzywa@wuoz.bialystok.pl

Ewa Chojnowska
stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych
tel. 86 21-63-408
e-mail: echojnowska@wuoz.bialystok.pl

Izabela Targ
stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel. 86 21-63-408
e-mail: itarg@wuoz.bialystok.pl

Olga Ząbek
stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel. 86 21-63-408
e-mail: ozabek@wuoz.bialystok.pl

Informacja dotycząca opłaty skarbowej:

Opłaty skarbowej należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Łomży na nr konta: 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007.