Delegatura w Suwałkach

Dane teleadresowe:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Suwałkach
ul. Kazimierza Pułaskiego 73

16 – 400 Suwałki
tel./fax: (87) 56-63-741 
e-mail: del.suwalki@wuoz.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 – 15.30

Sekretariat (przyjmowanie dokumentów):
Poniedziałek: 8.00 – 18.00
Wtorek-Piątek: 7.30 – 15.30

Pracownicy:

Joanna Krugły
p.o. Kierownika Delegatury w Suwałkach
tel.: 87 56-63-741
e-mail: jkrugly@wuoz.bialystok.pl

Grzegorz Kubaszewski
stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 87 56-63-741
e-mail: gkubaszewski@wuoz.bialystok.pl

Julia Siemaszko-Dziób
stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 87 56-63-741
e-mail: jsiemaszko@wuoz.bialystok.pl

Eryk Gajda
stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 87 56-63-741
e-mail: egajda@wuoz.bialystok.pl

Informacja dotycząca opłaty skarbowej:

Opłaty skarbowej należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach na nr konta: 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744.