Struktura organizacyjna

tabela prezentuje strukturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
struktura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku