Supraśl – klasztor męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Supraśl – klasztor męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 26 stycznia 2023 r.

Celem ochrony pomnika historii jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, kulturowe i naukowe oraz walory krajobrazowo-przestrzenne, wiodącego ośrodka monastycznego Kościoła obrządku wschodniego, który przez wieki pozostawał centrum kultury, myśli społecznej i religijnej oraz miejscem postępu doby oświeceniowej w Rzeczypospolitej.

Obszar pomnika historii „Supraśl – klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny” obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń klasztoru, w tym obiekty: cerkiew Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, budynki klasztorne, cerkiew św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, pałac Opatów (Chodkiewiczów), bramę wjazdową i katakumby wraz
z cmentarzem i otoczeniem.

Rozporządzenie Prezydenta RP

Supraśl - klasztor męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny
Supraśl – klasztor męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny