Zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku

„Białystok – zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha” został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dn. 10 grudnia 2018 roku.

Celem ochrony jest zachowanie, ze względu na wartości artystyczne, historyczne i przestrzenne, zespołu kościoła będącego wybitnym dziełem architektury międzywojennego modernizmu, wzniesionym jako wotum za odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Rozporządzenie – zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku