Wystawa o Kanale Augustowskim w obiektywnie Władysława Paszkowskiego