Wystawa o Kanale Augustowskim w obiektywnie Władysława Paszkowskiego

Władysław Paszkowski dokumentował różnorodne elementy Kanału Augustowskiego, uwieczniając mosty, śluzy, budowle hydrotechniczne oraz otaczającą przyrodę. Jego prace fotograficzne stanowią cenne źródło informacji o historii i architekturze tego obszaru.

Dziedzictwo fotograficzne Władysława Paszkowskiego stanowi unikalną kronikę, która pomaga nam zrozumieć zarówno aspekty techniczne, jak i społeczne związane z Kanałem Augustowskim oraz jego wpływ na lokalne społeczności i krajobraz.

Wystawa przedstawia wybrane ujęcia śluz Kanału Augustowskiego uwiecznione przez Władysława Paszkowskiego.

Augustów -> Przewięź -> Gorczycę -> Paniewo -> Perkuć -> Mikaszówkę -> Sosnówek -> Kurzyniec