Dofinansowania

herb województwa podlaskiego

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków”

WSPIERA W ROKU 2021

w kwocie 98 555,76 zł

Prace konserwatorskie (wewnętrzne i zewnętrzne) w Pałacu Hasbacha w Białymstoku

REALIZOWANE PRZEZ :

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Nadzór konserwatorski: Miejski Konserwator Zabytków w Białymstoku
Nadzór merytoryczny: Biuro Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego