PRACE KONSERWATORSKIE W PAŁACU HASBACHA W BIAŁYMSTOKU