Pracownicy

Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków


Agnieszka Zaniewska
Kierownik Wydziału Rejestru i Dokumentacji Zabytków
tel.: 85 74-12-332 wew. 42
e-mail: azaniewska@wuoz.bialystok.pl 

Rimma Sylwanowicz
Stanowisko ds. rejestru zabytków archeologicznych
tel.: 85 74-12-332 wew. 39
e-mail: rsylwanowicz@wuoz.bialystok.pl

Ewa Żużel
Stanowisko ds. rejestru zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 42
e-mail: ezuzel@wuoz.bialystok.pl

Anna Banachowska
Stanowisko ds. rejestru zabytków ruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 53
e-mail: abanachowska@wuoz.bialystok.pl

Bożena Andrzejczuk-Krukowska
Stanowisko ds. rejestru zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 52
e-mail: bandrzejczuk@wuoz.bialystok.pl

Paweł Bielecki
Stanowisko ds. dokumentacji zabytków i archiwum
tel.: 85 74-12-332 wew. 37
e-mail: pbielecki@wuoz.bialystok.pl


 I Wydział Inspekcji Zabytków


Agnieszka Płocka-Wojtala
Kierownik I Wydziału Inspekcji Zabytków
tel.: 85 74-12-332 wew. 35
e-mail: aplocka@wuoz.bialystok.pl

Teren: pomniki historii- Bohoniki, Kruszyniany – meczety i mizary, zabytki położone na terenie Białegostoku: Pałac Branickich, Kościół Farny, Cerkiew Św. Mikołaja, Dworzec PKP.

Maria Nasuta
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 59
e-mail: mnasuta@wuoz.bialystok.pl

Teren: powiat białostocki (gminy): Supraśl, Łapy, Suraż, Poświętne, Zawady, powiat bielski za wyjątkiem miasta Bielsk Podlaski, obiekty indywidualnie wpisane do rejestru.

Piotr Tomaszewski
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 56
e-mail: ptomaszewski@wuoz.bialystok.pl

Teren: powiat sokólski, powiat białostocki (gminy): Tykocin, Czarna Białostocka, powiat siemiatycki: obiekty indywidualnie wpisane do rejestru zabytków, tereny zamknięte.

Marta Uścinowicz-Klimiuk
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 49
e-mail: muscinowicz@wuoz.bialystok.pl

Teren: powiat białostocki (gminy): Gródek, Michałowo, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna, Choroszcz, powiat hajnowski, powiat bielski: miasto Bielsk Podlaski, powiat sokólski (gmina) Suchowola, gmina Bielsk Podlaski, gmina Orla: obiekty indywidualnie wpisane do rejestru zabytków.

Patrycja Wagenhejm
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 58
e-mail: pwagenhejm@wuoz.bialystok.pl

Teren: powiat moniecki, powiat białostocki: Wasilków, Dobrzyniewo Duże, a także sprawy związane z uzgodnieniem decyzji o warunkach zabudowy.

Bogusław Stanisławski
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 34
e-mail: bstanislawski@wuoz.bialystok.pl

Teren: powiat bielski za wyjątkiem miasta Bielsk Podlaski i z wyjątkiem zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru, powiat siemiatycki z wyjątkiem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru.

II Wydział Inspekcji Zabytków

Agnieszka Witek
Kierownik II Wydziału Inspekcji Zabytków
tel.: 85 74-12-332 wew. 54
e-mail: awitek@wuoz.bialystok.pl

Teren: zabytki ruchome z terenu powiatu augustowskiego, miasta Białystok, powiatu białostockiego, powiatu bielskiego, powiatu hajnowskiego, powiatu monieckiego, powiatu sokólskiego, powiatu siemiatyckiego, zabytki nieruchome z terenu miasta Białystok: Pałac Branickich, Kościół Św. Rocha, Kościół Św. Wojciecha.

Ewelina Trochimowicz
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 46
e-mail: etrochimowicz@wuoz.bialystok.pl

Teren: zabytkowe zespoły dworsko-ogrodowe i pałacowo-ogrodowe, zieleń, parki i cmentarze, układy urbanistyczne i ruralistyczne na terenie: miasta Białystok (założenia pałacowo-ogrodowe branickich, tereny zamknięte), powiat białostocki, powiat bielski, powiat hajnowski, powiat moniecki, powiat sokólski, powiat siemiatycki, powiat augustowski, pozwolenia, zezwolenia i zgłoszenia dot. zieleni z powiatu: augustowskiego, sokólskiego, hajnowskiego i białostockiego, zabytki nieruchome z terenu: powiatu augustowskiego: gmina Nowinka, oprócz zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków.

Marek Kłubowicz
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 45
e-mail: mklubowicz@wuoz.bialystok.pl

Teren: zabytki nieruchome z terenu: powiatu augustowskiego (gminy): gmina Augustów, Sztabin, Bargłów Kościelny (oprócz zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków), pozwolenia, zezwolenia i zgłoszenia dotyczące zieleni z powiatu: monieckiego, bielskiego, siemiatyckiego (bez zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków).

Marcin Roszko
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 50
e-mail: mroszko@wuoz.bialystok.pl

Teren: obiekty indywidualnie wpisane do rejestru z terenu powiatu augustowskiego, powiat augustowski: miasto Augustów oraz gminy: Augustów, Lipsk.

Jerzy Maciejczuk
Stanowisko ds. inspekcji zabytków archeologicznych
tel.: 85 74-12-332 wew. 51
e-mail: jmaciejczuk@wuoz.bialystok.pl

Sprawy dotyczące zabytków archeologicznych z miasta Białystok, powiatu białostockiego (gminy): Tykocin, Choroszcz, Łapy, Suraż, Poświętne, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny), powiat bielski, powiat hajnowski, powiat siemiatycki.

Dominika Wybult
Stanowisko ds. inspekcji zabytków archeologicznych
tel.: 85 74-12-332 wew. 47
e-mail: dwybult@wuoz.bialystok.pl

Sprawy dotyczące zabytków archeologicznych z powiatów: augustowski, sokólski, moniecki, powiat białostocki (gminy): Zawady, Dobrzyniewo Duże, Wasilków, Czarna Białostocka, Supraśl, Zabłudów, Michałowo, Gródek.


Stanowiska ds. Administracyjno-Gospodarczych


Joanna Piszczatowska
Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych
tel.: 85 74-12-332 wew. 31
e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl

Ewa Czekiel
Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych 
tel.: 85 74-12-332 wew. 41 
e-mail: eczekiel@wuoz.bialystok.pl

Anna Laskowska
Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych
tel.: 85 74-12-332 wew. 36
e-mail: alaskowska@wuoz.bialystok.pl

Magdalena Korniluk
Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych
tel.: 85 74-12-332 wew. 38
e-mail: mkorniluk@wuoz.bialystok.pl


Stanowiska ds. Budżetu i Finansów


Paulina Jabłonowska
Główny księgowy
tel.: 85 74-12-332 wew. 44
e-mail: pjablonowska@wuoz.bialystok.pl

Krzysztof Łuźniak
Stanowisko ds. budżetu i finansów
tel.: 85 74-12-332 wew. 36
e-mail: kluzniak@wuoz.bialystok.pl


Samodzielne stanowiska


Katarzyna Kalinowska
Radca Prawny
tel.: 85 74-12-332 wew. 55
e-mail: kkalinowska@wuoz.bialystok.pl

Natalia Kamieńska
Stanowisko ds. strategii i kontroli
tel.: 85 74-12-332 wew. 57
kom. 570-905-999

e-mail: nkamienska@wuoz.bialystok.pl

Joanna Tyszka
Stanowisko ds. kontaktu z otoczeniem zewnętrznym
tel.: 85 74-12-332 wew. 38
kom. 570-013-777

e-mail: media@wuoz.bialystok.pl

Stanowisko ds. informatycznych
tel.: 85 74-12-332

Delegatura w Łomży:

KONTAKT


Delegatura w Suwałkach:

KONTAKT