Pracownicy

Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków


Katarzyna Niedźwiecka 
kierownik Wydziału
tel.: 85 74-12-332 wew. 42
e-mail: kniedzwiecka@wuoz.bialystok.pl

Rimma Sylwanowicz
Stanowisko ds. rejestru zabytków archeologicznych
tel.: 85 74-12-332 wew. 39
e-mail: rsylwanowicz@wuoz.bialystok.pl

Ewa Żużel
Stanowisko ds. rejestru zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 52
e-mail: ezuzel@wuoz.bialystok.pl

Sylwia Nowakowska
Stanowisko ds. rejestru zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 53
e-mail: snowakowska@wuoz.bialystok.pl

Paweł Bielecki
Stanowisko ds. dokumentacji zabytków i archiwum
tel.: 85 74-12-332 wew. 37
e-mail: pbielecki@wuoz.bialystok.pl


 Wydział Inspekcji Zabytków


Agnieszka Płocka-Wojtala
Kierownik I Wydziału Inspekcji Zabytków
tel.: 85 74-12-332 wew. 35
e-mail: aplocka@wuoz.bialystok.pl

Agnieszka Zaniewska
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 59
e-mail: azaniewska@wuoz.bialystok.pl

Piotr Tomaszewski
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 56
e-mail: ptomaszewski@wuoz.bialystok.pl

Marta Uścinowicz-Klimiuk
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 49
e-mail: muscinowicz@wuoz.bialystok.pl

Patrycja Wagenhejm
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 58
e-mail: pwagenhejm@wuoz.bialystok.pl

Bogusław Stanisławski
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 34
e-mail: bstanislawski@wuoz.bialystok.pl

Agnieszka Witek
p. o. Kierownika II Wydziału Inspekcji Zabytków
tel.: 85 74-12-332 wew. 54
e-mail: awitek@wuoz.bialystok.pl

Małgorzata Pawluczuk
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 45
e-mail: mpawluczuk@wuoz.bialystok.pl

Ewelina Trochimowicz
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 46
e-mail: etrochimowicz@wuoz.bialystok.pl

Marcin Roszko
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 50
e-mail: mroszko@wuoz.bialystok.pl

Jerzy Maciejczuk
Stanowisko ds. inspekcji zabytków archeologicznych
tel.: 85 74-12-332 wew. 51
e-mail: jmaciejczuk@wuoz.bialystok.pl

Dominika Wybult
Stanowisko ds. inspekcji zabytków archeologicznych
tel.: 85 74-12-332 wew. 47
e-mail: dwybult@wuoz.bialystok.pl


Stanowiska ds. Administracyjno-Gospodarczych


Joanna Piszczatowska
Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych
tel.: 85 74-12-332 wew. 31
e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl

Ewa Czekiel
Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych 
tel.: 85 74-12-332 wew. 41 
e-mail: eczekiel@wuoz.bialystok.pl

Anna Laskowska
Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych
tel.: 85 74-12-332 wew. 36
e-mail: alaskowska@wuoz.bialystok.pl


Stanowiska ds. Budżetu i Finansów


Paulina Jabłonowska
Główny księgowy
tel.: 85 74-12-332 wew. 44
e-mail: pjablonowska@wuoz.bialystok.pl

Krzysztof Łuźniak
Stanowisko ds. budżetu i finansów
tel.: 85 74-12-332 wew. 36
e-mail: kluzniak@wuoz.bialystok.pl


Samodzielne stanowiska


Jan Fiedoruk
Stanowisko ds. ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
tel.: 85 74-12-332 wew. 43
e-mail: jfiedoruk@wuoz.bialystok.pl

Katarzyna Kalinowska
Radca Prawny
tel.: 85 74-12-332 wew. 55
e-mail: kkalinowska@wuoz.bialystok.pl

Dr Justyna Zajko-Czochańska
Stanowisko ds. strategii i kontroli
tel.: 85 74-12-332 wew. 38
kom. 570-905-999

e-mail: jzajko@wuoz.bialystok.pl

Dorota Małż
Stanowisko ds. strategii i kontroli
tel.: 85 74-12-332 wew. 38
kom. 570-905-999

e-mail: dmalz@wuoz.bialystok.pl

Magdalena Korniluk
Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych
tel.: 85 74-12-332 wew. 38
e-mail: mkorniluk@wuoz.bialystok.pl

Joanna Tyszka
Stanowisko ds. kontaktu z otoczeniem zewnętrznym
tel.: 85 74-12-332 wew. 57
kom. 570-013-777

e-mail: media@wuoz.bialystok.pl

Stanowisko ds. informatycznych
tel.: 85 74-12-332

Delegatura w Łomży:

KONTAKT


Delegatura w Suwałkach:

KONTAKT