Jak załatwić sprawę?

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku obejmuje swoim zasięgiem działania powiaty: białostocki, moniecki, sokólski, bielski, siemiatycki i hajnowski oraz augustowski.

Delegatura w Łomży obejmuje zasięgiem działania miasto Łomża oraz powiaty: łomżyńskigrajewskikolneńskiwysokomazowiecki i zambrowski.

Delegatura w Suwałkach obejmuje zasięgiem działania powiaty: sejneński i suwalski.

Wpisami do rejestru zabytków nieruchomych zajmuje się Agnieszka Zaniewska (KONTAKT). Pozostałe sprawy dotyczące zabytków nieruchomych w poszczególnych gminach należy zgłaszać do pracowników:

 • Agnieszka Płocka-Wojtala (KONTAKT) – pomniki historii- Bohoniki, Kruszyniany – meczety i mizary, zabytki położone na terenie Białegostoku: Pałac Branickich, Kościół Farny, Cerkiew Św. Mikołaja, Dworzec PKP.
 • Agnieszka Witek (KONTAKT) – zabytki ruchome z terenu powiatu augustowskiego, miasta Białystok, powiatu białostockiego, powiatu bielskiego, powiatu hajnowskiego, powiatu monieckiego, powiatu sokólskiego, powiatu siemiatyckiego, zabytki nieruchome z terenu miasta Białystok: Pałac Branickich, Kościół Św. Rocha, Kościół Św. Wojciecha.
 • Marta Uścinowicz-Klimiuk (KONTAKT) – powiat białostocki (gminy): Gródek, Michałowo,  Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna, Choroszcz, powiat hajnowski, powiat bielski: miasto Bielsk Podlaski, powiat sokólski (gmina) Suchowola, gmina Bielsk Podlaski, gmina Orla: obiekty indywidualnie wpisane do rejestru zabytków.
 • Maria Nasuta (KONTAKT) – powiat białostocki (gminy): Supraśl, Łapy, Suraż, Poświętne, Zawady, powiat bielski za wyjątkiem miasta Bielsk Podlaski, obiekty indywidualnie wpisane do rejestru.
 • Piotr Tomaszewski (KONTAKT) – powiat sokólski, powiat białostocki (gminy): Tykocin, Czarna Białostocka, powiat siemiatycki: obiekty indywidualnie wpisane do rejestru zabytków, tereny zamknięte.
 • Ewelina Trochimowicz (KONTAKT) – zabytkowe zespoły dworsko-ogrodowe i pałacowo-ogrodowe, zieleń, parki i cmentarze, układy urbanistyczne i ruralistyczne na terenie: miasta Białystok (założenia pałacowo-ogrodowe branickich, tereny zamknięte), powiat białostocki, powiat bielski, powiat hajnowski, powiat moniecki, powiat sokólski, powiat siemiatycki, powiat augustowski, pozwolenia, zezwolenia i zgłoszenia dot. zieleni z powiatu: augustowskiego, sokólskiego, hajnowskiego i białostockiego, zabytki nieruchome z terenu: powiatu augustowskiego: gmina Nowinka, oprócz zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków.
 • Marek Kłubowicz (KONTAKT) – zabytki nieruchome z terenu: powiatu augustowskiego (gminy): gmina Augustów, Sztabin, Bargłów Kościelny (oprócz zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków), pozwolenia, zezwolenia i zgłoszenia dotyczące zieleni z powiatu: monieckiego, bielskiego, siemiatyckiego (bez zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków).
 • Marcin Roszko (KONTAKT) – obiekty indywidualnie wpisane do rejestru z terenu powiatu augustowskiego, powiat augustowski: miasto Augustów oraz gminy: Augustów, Lipsk.
 • Bogusław Stanisławski (KONTAKT) – powiat bielski za wyjątkiem miasta Bielsk Podlaski i z wyjątkiem zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru, powiat siemiatycki z wyjątkiem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru.
 • Patrycja Wagenhejm (KONTAKT) – powiat moniecki, powiat białostocki: Wasilków, Dobrzyniewo Duże, a także sprawy związane z uzgodnieniem decyzji o warunkach zabudowy.

Ewidencją zabytków techniki zajmuje się Ewa Żużel (KONTAKT).

Wpisami do rejestru zabytków archeologicznych zajmuje się Rimma Sylwanowicz (KONTAKT).

Sprawy dotyczące zieleni zabytkowej, parków i cmentarzy należy zgłaszać do pracowników:

 • Ewelina Trochimowicz (KONTAKT)
 • Marek Kłubowicz (KONTAKT)
 • Irena Iwaniuk (KONTAKT) – miasto Łomża oraz powiaty:  łomżyński, grajewski, kolneński, wysokomazowiecki i zambrowski;
 • Joanna Krugły (KONTAKT) – powiaty: sejneński i suwalski.

Dotacjami zajmuje się Justyna Zajko-Czochańska oraz Dorota Małż (KONTAKT).

Sprawy dotyczące zabytków archeologicznych należy zgłaszać do pracowników:

 • Jerzy Maciejczuk (KONTAKT) – miasto Białystok, powiat białostocki (gminy): Tykocin, Choroszcz, Łapy, Suraż, Poświętne, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny), powiat bielski, powiat hajnowski, powiat siemiatycki.
 • Dominika Wybult (KONTAKT) – powiaty: augustowski, sokólski, moniecki, powiat białostocki (gminy): Zawady, Dobrzyniewo Duże, Wasilków, Czarna Białostocka, Supraśl, Zabłudów, Michałowo, Gródek.
 • Julia Siemaszko-Dziób (KONTAKT) – powiaty: sejneński i suwalski.

Druki i formularze przydatne przy zakładaniu sprawy w urzędzie znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej druki i formularze.