Jak załatwić sprawę?

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku obejmuje swoim zasięgiem działania powiaty: białostocki, moniecki, sokólski, bielski, siemiatycki i hajnowski oraz augustowski.

Delegatura w Łomży obejmuje zasięgiem działania miasto Łomża oraz powiaty: łomżyńskigrajewskikolneńskiwysokomazowiecki i zambrowski.

Delegatura w Suwałkach obejmuje zasięgiem działania powiaty: sejneński i suwalski.

Wpisami do rejestru zabytków nieruchomych zajmuje się Agnieszka Zaniewska (KONTAKT). Pozostałe sprawy dotyczące zabytków nieruchomych w poszczególnych gminach należy zgłaszać do pracowników:

 • Agnieszka Płocka-Wojtala (KONTAKT) – pomniki historii- Bohoniki, Kruszyniany – meczety i mizary, zabytki położone na terenie Białegostoku: Pałac Branickich, Kościół Farny, Cerkiew Św. Mikołaja, Dworzec PKP.
 • Agnieszka Witek (KONTAKT) – zabytki ruchome oraz następujące zabytki nieruchome z terenu miasta Białystok: Pałac Branickich, Kościół Św. Rocha, Kościół Św. Wojciecha.
 • Marta Uścinowicz-Klimiuk (KONTAKT) – powiat białostocki (gminy): Gródek, Michałowo, Supraśl, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna, Choroszcz, powiat hajnowski (gminy): Narewka, Hajnówka, Białowieża, Narew, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Czeremcha, Czyże, powiat bielski: miasto Bielsk Podlaski.
 • Maria Nasuta (KONTAKT) – powiat białostocki (gminy): Łapy, Suraż, Poświętne, Zawady.
 • Piotr Tomaszewski (KONTAKT) – powiat sokólski (gminy): Korycin, Janów, Kuźnica, Sidra, Nowy Dwór, Dąbrowa Białostocka, Różanystok, Sokółka, Szudziałowo, Krynki, powiat białostocki: Tykocin, Czarna Białostocka, tereny zamknięte, Mielnik – obiekty indywidualnie wpisane do rejestru.
 • Ewelina Trochimowicz (KONTAKT) – gmina Nowinka (oprócz zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków), zabytkowe zespoły dworsko-ogrodowe i pałacowo-ogrodowe, zieleń, parki i cmentarze (pozwolenia i zezwolenia) na terenie powiatów: augustowskiego, sokólskiego, monieckiego, białostockiego, bielskiego, siemiatyckiego i hajnowskiego.
 • Maciej Wasilewski (KONTAKT) – gminy: Płaska, Sztabin (oprócz zabytków wpisanych indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków), zgłoszenia usunięcia drzew z powiatów: augustowskiego, sokólskiego, monieckiego, białostockiego, hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego.
 • Marcin Roszko (KONTAKT) – obiekty indywidualnie wpisane do rejestru z całego powiatu augustowskiego, powiat augustowski: Augustów, Lipsk, Bargłów Kościelny.
 • Bogusław Stanisławski (KONTAKT) – powiat bielski za wyjątkiem miasta Bielsk Podlaski, powiat siemiatycki za wyjątkiem gminy Mielnik – obiekty indywidualnie wpisane do rejestru.
 • Patrycja Wagenhejm (KONTAKT) – powiat moniecki: Goniądz, Jaświły, Mońki, Jasionówka, Knyszyn, Krypno, Trzcianne, powiat białostocki: Wasilków, Dobrzyniewo Duże.

Ewidencją zabytków techniki zajmuje się Ewa Żużel (KONTAKT).

Wpisami do rejestru zabytków archeologicznych zajmuje się Rimma Sylwanowicz (KONTAKT).

Sprawy dotyczące zieleni zabytkowej, parków i cmentarzy należy zgłaszać do pracowników:

 • Ewelina Trochimowicz, Maciej Wasilewski (KONTAKT)
 • Irena Iwaniuk (KONTAKT) – miasto Łomża oraz powiaty:  łomżyński, grajewski, kolneński, wysokomazowiecki i zambrowski;
 • Joanna Krugły (KONTAKT) – powiaty: sejneński i suwalski.

Dotacjami zajmuje się Justyna Zajko-Czochańska oraz Dorota Małż (KONTAKT).

Sprawy dotyczące zabytków archeologicznych należy zgłaszać do pracowników:

 • Jerzy Maciejczuk (KONTAKT) – powiaty: białostocki, bielski, siemiatycki i hajnowski; miasto Białystok.
 • Dominika Wybult (KONTAKT) – powiaty: augustowski, sokólski, moniecki.
 • Julia Siemaszko-Dziób (KONTAKT) – powiaty: sejneński i suwalski.

Druki i formularze przydatne przy zakładaniu sprawy w urzędzie znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej druki i formularze.