Wnętrze Cerkwi Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość.