10-lecie Muzeum Diecezjalnego w Łomży

W dniu 18 maja 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków wzięła udział w obchodach 10-lecia funkcjonowania Muzeum Diecezjalnego w Łomży.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa, lokalnych władz oraz wierni.

W trakcie wydarzenia prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków wygłosiła referat na temat sakralnego dziedzictwa zabytkowego Diecezji Łomżyńskiej.

Muzeum Diecezjalne w Łomży rozpoczęło swoją działalność 16 kwietnia 2012 roku, w obecności Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Jest to miejsce, gdzie zwiedzający mogą zapoznać się z historią Diecezji Łomżyńskiej.

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat Diecezja Łomżyńska otrzymała szereg dotacji ze środków publicznych, budżetu PWKZ. Łączna kwota sięga 389 000 zł. Dzięki dotacjom wyremontowano budynki: Katolickiej Bursy Szkolnej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Pałacu Biskupiego przy ul. Sadowej 3 w Łomży.

Łomża stanowi ważny ośrodek kulturalny w regionie. Rejon ten charakteryzuje się silnym poszanowaniem tradycji i religii. Na terenie Diecezji Łomżyńskiej znajduje się kilkadziesiąt obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Działalność Muzeum jest niezwykle ceniona nie tylko przez lokalną społeczność, ale i wiernych z całej Polski.  Z całą pewnością zgromadzone eksponaty ukazują bogactwo lokalnej sztuki sakralnej, jednocześnie wskazują na duchowy wymiar i niepowtarzalność zachowanych obiektów – wskazuje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków.