11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku związana jest budowa zespołu kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku. Nowa świątynia powstała jako wotum za wolność ojczyzny i zwycięstwo nad bolszewikami w 1920 roku.

Jest to obiekt wyjątkowy w skali kraju, zarówno pod względem artystycznym, jak i naukowo-historycznym. Zespół kościoła zachował swoją pierwotną kompozycję przestrzenną, jest obiektem jednorodnym stylistycznie i dziełem wybitnych artystów. Stanowi niezwykle cenny i unikatowy przykład znakomitego powiązania tendencji stylistycznych żywych w architekturze okresu międzywojennego.

Zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha uznawany jest za wybitne dzieło międzywojennego modernizmu. Struktura kryształu, do której nawiązuje, widoczna zarówno w ukształtowaniu elewacji świątyni, jak i jej wnętrzu, przybliża obiekt do nurtu europejskiego ekspresjonizmu.

W ramach programu „100 Pomników Historii na stulecie odzyskania Niepodległości”, 10 grudnia 2018 r. rozporządzeniem prezydenta RP na listę Pomników Historii zostało wpisanych 14 nowych obiektów. Jednym z nich jest zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku.

źródło: niepodlegla.gov.pl

W lutym ubiegłego roku w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku zostało zorganizowane sympozjum „Pomniki Niepodległości”. Celem tego wydarzenia było upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o architekturze województwa podlaskiego. Na zaproszenie prof. Małgorzaty Dajnowicz, podlaskiej konserwator zabytków, w spotkaniu wzięła udział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Generalny Konserwator Zabytków – prof. Magdalena Gawin. Relacja z tego wydarzenia dostępna jest w naszym artykule.