20-lecie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

W dniach 3–4 lipca 2023 r. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbywa się konferencja zorganizowana z okazji 20. rocznicy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W wydarzeniu uczestniczy prof. Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wraz z pracownikami WUOZ w Białymstoku.

Organizatorami wydarzenia są Departament Ochrony Zabytków MKiDN oraz Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków. Gościem specjalnym jest dr Jarosław Sellin – Generalny Konserwator Zabytków.

Jednym z punktów wydarzenia było wręczenie, nadanych przez prof. Piotra Glińskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, medali „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Wśród uhonorowanych, na wniosek Bohdana Paszkowskiego – Wojewody Podlaskiego, znalazła się prof. Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Podczas wydarzenia zostały również wręczone Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

W trakcie dwudniowego spotkania zaplanowano osiem paneli dyskusyjnych m.in. na temat budowy systemu ochrony zabytków 20 lat temu, roli instytucji kultury w ochronie zabytków, wyzwań krajowej polityki konserwatorskiej oraz roli służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków.