27 ZESZYT BIULETYNU KONSERWATORSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Zapraszamy do publikowania w 27/2021 Zeszycie Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego.

Tematyka Biuletynu poświęcona jest szeroko pojętej problematyce związanej z zabytkami i ich ochroną w regionie północno-wschodniej Polski. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe oraz informacyjne na temat zabytków.

Celem Biuletynu jest informowanie o ważnych odkryciach, czy wydarzeniach związanych z tematyką zabytków,  edukacja na ten temat oraz integrowanie środowiska, związanego z działaniami w obszarze szeroko pojętej ochrony i opieki nad dziedzictwem kultury materialnej regionu północno-wschodniego.

Osoby zainteresowane publikacją prosimy o kontakt z Redakcją:
biuletyn@wuoz.bialystok.pl. 

Na artykuły czekamy do 10 maja 2021 roku.

Szczegóły dotyczące wskazówek edytorskich znajdują się na stronie: https://wuoz.bialystok.pl/biuletyn/.