TYKOCIN – HISTORYCZNY ZESPÓŁ MIASTA

Prezydent RP Andrzej Duda pod koniec kwietnia podpisał rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik historii „Tykocin – historyczny zespół miasta”. Wczoraj (06.05) miasteczko o wielowiekowej historii odwiedziła wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, generalna konserwator zabytków prof. Magdalena Gawin oraz podlaska wojewódzka konserwator zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz. 

Obszar pomnika historii „Tykocin – historyczny zespół miasta” obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń miasta, położonego równoleżnikowo wzdłuż brzegu rzeki Narwi, i jest ograniczony od północy – rzeką Narew, od południa – ulicą Zagumienną, Choroszczańską, terenem dawnego klasztoru bernardynów, ulicą Kaczorowską i Holendry, od wschodu – cmentarzem rzymskokatolickim, od zachodu – cmentarzem żydowskim.

Tykocin jest czwartym pomnikiem historii w województwie podlaskim. Prof. Magdalena Gawin, prof. Małgorzata Dajnowicz oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski odwiedzili wczoraj (06.05)  zespół kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej oraz wzniesioną w 1642 r. Wielką Synagogę. Gości oprowadził burmistrz Tykocina Mariusz Dudziński.

Centrum miasta zajmuje wydłużony, trapezoidalny rynek położony dłuższym bokiem wzdłuż rzeki. W jego centrum ustawiony jest pomnik Stefana Czarnieckiego, który w ubiegłym roku został poddany pracom konserwatorskim dofinansowanym przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Tykocin kształtował się pod wpływem zamieszkujących tu głównie chrześcijańskich i żydowskich środowisk wyznaniowych, dla których przestrzeń mieszkalną, sakralną i publiczną wytyczyło w XV w. prawo lokacyjne, następnie, w poł. XVI w. – tzw. „pomiara włóczna”, a w XVIII w. – założenie urbanistyczne wprowadzone przez hetmana Jana Klemensa Branickiego. Właśnie układ przestrzenny powstały w średniowieczu, a rozbudowany w okresie renesansu oraz baroku zachował się w Tykocinie niemalże nienaruszony. Do dzisiaj przetrwały także zabytki z XVII i XVIII w.

źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa