60-lecie działalności Muzeum w Ciechanowcu

W dniu 3 października 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków wzięła udział w uroczystym jubileuszu z okazji 60-lecia działalności Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

W ostatnim czasie Podlaska Konserwator Zabytków pozytywnie zaopiniowała cztery wnioski dotyczące uhonorowania pracowników muzeum, zaś w trakcie wydarzenia wraz z Wojciechem Kwiatkowskim – Dyrektorem Departamentu Finansowego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczyła wskazanym pracownikom odznaki „Za opiekę nad zabytkami”.

Na przestrzeni 60 lat Muzeum w Ciechanowcu stało się niezwykle cenionym punktem kulturalnym na mapie naszego regionu, jak i kraju. Placówka stale rozwija swoją działalność tworząc coraz to nowe ekspozycje, czy zwiększając zasób swoich eksponatów. Przestrzeń muzealna pozwala na obcowanie z naturą, ale i tradycją, niezwykle ważnymi elementami wśród lokalnej społeczności. Z całą pewnością zaangażowanie dyrekcji i pracowników muzeum sprawiło, iż miejsce to stało się swego rodzaju wizytówką miasta, jak i województwa podlaskiego – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka powstało w 1962 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ciechanowca. Siedziba Muzeum znajduje się w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku, odbudowanym ze zniszczeń wojennych w latach 1966-1969. Decyzją Władysława Paszkowskiego, ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 1953 roku XIX-wieczny pałac został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Najwyższą ochroną konserwatorską został objęty również park, mocą decyzji z 1975 roku oraz zespół folwarczny, w skład którego wchodzą oficyna, stajnia i wozownia. Decyzje w sprawie wpisu do rejestru zespołu folwarcznego podjęto w 1981 roku.

Ponadto na terenie muzeum zgromadzono ponad 50 zabytkowych obiektów architektury drewnianej datowanych na XVIII – pocz. XX w., które ulokowano w trzech zespołach, z pełnym wyposażeniem wnętrz.