75-LECIE LICEUM PLASTYCZNEGO W SUPRAŚLU

75-lecie obchodzi w tym roku Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu – państwowa średnia szkoła plastyczna w Supraślu, która powstała w 1944 roku. Siedziba szkoły mieści się w dawnym, zabytkowym pałacu Buchholtza.

Początki Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu sięgają listopada roku 1944, kiedy to artysta plastyk Stanisław Stolarczyk założył Koedukacyjną Średnią Szkołę Malarstwa i Rzemiosł Artystycznych w Białymstoku. Przemianowana w 1945 r. na Szkołę Malarstwa i Rzemiosł Artystycznych, funkcjonowała w Białymstoku na ulicy Kilińskiego 7 do 1959 r. W tymże roku przeniosła ona swoją siedzibę do zespołu pałacowego Buchholtza w Supraślu.

W swej historii Szkoła nosiła wiele nazw min:. Liceum Sztuk Plastycznych, Liceum Technik Plastycznych, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, Liceum Plastyczne.

Od 1950 roku funkcjonuje w Szkole specjalizacja tkactwo artystyczne (dziś tkanina artystyczna). We wrześniu 1968 roku wprowadzono nową specjalizację pamiątkarstwo, przekształconą później na snycerstwo. W 1995 roku pojawiła się w szkole grafika użytkowa. W XXI wieku, w Szkole funkcjonują cztery specjalizacje: tkanina artystyczna, techniki rzeźbiarskie, techniki druku artystycznego oraz realizacje intermedialne. W szkole uczy się 160 uczniów.

W uroczystym spotkaniu udział wzięło wielu zaproszonych gości, dyrektorów innych szkół artystycznych z terenu północno-wschodniej Polski. Obecna była prof. Małgorzata Dajnowicz – Wojewódzka Konserwator Zabytków, Beata Pietruszka – Podlaska Kurator Oświaty, Radosław Dobrowolski burmistrz Supraśla oraz Dariusz Piontkowski minister edukacji narodowej.