AMBONA W SOKÓŁCE PO PRACACH KONSERWATORSKICH

Mieszkańcy, turyści, parafianie mogą już podziwiać zabytkową ambonę w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce. Nastąpił odbiór prac konserwatorskich, którym ambona w sokólskiej świątyni została poddana.

Prace zostały dofinansowane kwotą 30 tys. ze środków PWKZ.