Badania archeologiczne w Mielniku

W ostatnich dniach pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku dokonali odbioru badań wykopaliskowych przy Placu Kościuszki w Mielniku.

W trakcie badań jednoarowego wykopu analizowano poszczególne warstwy stratygraficzne. W czasie wykopalisk pozyskano monety z okresu międzywojennego, znajdujące się do głębokości około pół metra. Poniżej wyłoniono ceramikę, fragmenty kafli oraz monety pochodzące głównie z 1 poł. XVII wieku. Jak wnioskują archeolodzy wskazane przedmioty znalazły się w obecnym miejscu poprzez niwelację terenu, w wyniku której doszło do przemieszczenia warstw z czasów „potopu szwedzkiego”.

Badania głębszych warstw pozwoliły na odsłonięcie przedmiotów związanych z późnośredniowiecznym Mielnikiem. Wśród znalezisk znalazły się fragmenty potłuczonych naczyń glinianych, kafle garnkowe oraz drobne monety, tzw. „denary jagiellońskie”.

Na głębokości około 2,20 m, pod warstwą czarnej ziemi, wyłoniły się zarysy dużego obiektu mieszkalnego bądź handlowego wraz z dwiema głębokimi jamami. Z innych obiektów archeologicznych pozyskano kościany pionek do gry prezentujący siedzącego flecistę oraz fragment enkolpionu (relikwiarza). Obiekty te datuje się na XIII – pocz. XIV wieku.

Wykopaliska w narożniku północno-zachodnim ukazały pozostałości pieca do wypalania kafli garnkowych z XV wieku.

Mielnik jest niezwykle malowniczą miejscowością wkomponowaną w dolinę Bugu. Rejon ten charakteryzuje się zarówno bogactwem historycznym jak i krajobrazowym. Wykonanie przedmiotowych badań ratowniczych, w szczególności głębszych warstw terenu, wniosło szereg niezwykle ciekawych informacji na temat historii tej miejscowości – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków.