BADANIA ARCHEOLOGICZNE W ORLI

Fundamenty budynku mieszkalnego, fragmenty kafli piecowych oraz ceramika. Zakończyły się ratownicze badania archeologiczne w Orli.

W grudniu ubiegłego roku, w trakcie robót związanych z budową sieci gazowej wraz z przyłączami w miejscowości Orla, robotnicy natrafili na relikty kamienno-ceglanych fundamentów. Prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków wstrzymała dalsze roboty ziemne i nakazała przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych.

Badaniami ratowniczymi został objęty obszar o długości 20 m i szerokości ok. 1 m. „W wyniku przeprowadzonych badań odsłonięto fragment muru fundamentalnego kamienno-ceglanego stanowiącego pierwotnie pozostałość budynku mieszkalnego.” – prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska wojewódzka konserwator zabytków. Według opinii archeologa, odkryty fragment muru stanowił północno-wschodni narożnik dworu. Wojewódzka konserwator zabytków dodała, że „w warstwach sąsiadujących z reliktami murowanymi natrafiono także na fragmenty kafli piecowych, ceramiki oraz dachówki„.

Według archeologów, odkryte relikty najprawdopodobniej pochodzą z XVII wieku i stanowią pozostałości dworu Radziwiłłów.

Badania zostały przeprowadzone zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wydanym przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. „Jeżeli będzie taka potrzeba – nie widzę przeciwskazań do ich kontynuacji i poszerzenia zakresu prac i terytorium eksploracji archeologicznych.”  dodaje prof. Małgorzata Dajnowicz.