BĘDZIE REMONT DWORU MYŚLIWSKIEGO W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Dwór Myśliwski Wiktoryna Jana Zaleskiego w Turośni Kościelnej z XVIII w. będzie odnowiony. Prof. Małgorzata Dajnowicz wzięła udział w spotkaniu, na którym omówiono szczegóły remontu dworu.

 

Spotkanie odbyło się na terenie Dworu Myśliwskiego i dotyczyło problemu wilgoci w budynku oraz zakresu prac na elewacji.  Prof. Dajnowicz podczas oględzin zapoznała się ze stanem zabytku. Władze gminy Turośń Kościelna są na etapie przygotowywania projektu niezbędnego do przeprowadzenia remontu.

Jak podaje karta ewidencyjna zabytku, znajdująca się w WUOZ w Białymstoku, Dwór Myśliwski w Turośni Kościelnej został wybudowany w końcu XVIII w. przez nieznanego projektanta w stylu barokowym, dla ówczesnych właścicieli Turośni Kościelnej.

Budynek zwrócony jest frontem do drogi, która przechodziła niegdyś przez dziedziniec pałacowy (pozostałością tego jest fragment zachowanej bramy, która niegdyś zagradzała przejazd drogą). Obiekt jest murowany z cegły, tynkowany, częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny , pierwotnie na rzucie kwadratu, obecnie prostokąta. W XX w. od strony pn.-zach. dobudowano murowane pomieszczenie gospodarcze, z jednospadowym dachem parapetowym, kryta papą. W bryle budynek przedstawia sześcian nakryty dachem mansardowym, krytym dachówką ceramiczną („holenderką”). Na narożach i filarach międzyokiennych widnieją pilastry, gzyms wieńczący profilowany. Dach zabytku jest łamany, mansardowy, czterospadowy z dwoma kominami. Wnętrze ma charakter trzytraktowy. Stropy na parterem i piętrem balkowane, drewniane. W pokojach podłoga jest biała z desek dębowych. Na piętrze zachowana jest stolarka drzwiowa barokowa.

Ten XVIII-wieczny barkowy murowany budynek mieszkalny w Turośni Kościelnej został wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Podlaskiego 27 lipca 1956 roku.