BĘDZIE WIĘCEJ ZIELENI NA RYNKU W ŁOMŻY

Więcej drzew przewiduje projekt przebudowy i renowacji Starego Rynku w Łomży złożony do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku po uwzględnieniu zaleceń Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Podczas ostatniego spotkania w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku z udziałem podlaskiej wojewódzkiej konserwator zabytków prof. Małgorzaty Dajnowicz, prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego, projektanta Zenona Zabagły, zastępcy PWKZ Małgorzaty Kierzkowskiej oraz p.o. kierownika łomżyńskiej delegatury WUOZ Ireny Iwaniuk został omówiony ostateczny projekt przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży. Zgodnie z zaleceniami prof. Małgorzaty Dajnowicz, wzdłuż pierzei rynku, pojawi się więcej zieleni. Planowane są nowe nasadzenia 15 drzew starych gatunków – klonów kulistych. Do projektu wprowadzono także korektę nawierzchni z zaznaczeniem wykopalisk, wzór posadzki w tej części rynku ma zostać znacznie uproszczony w odniesieniu do przedstawionej wcześniej wersji. Wykonawca, w miejscu występowania reliktów archeologicznych, wszelkie prace będzie musiał przeprowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego – tak, aby nie uszkodzić substancji zabytkowej. 

Podlaska wojewódzka konserwator zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz wielokrotnie wyrażała opinię o koniczności wprowadzenia na Starym Rynku w Łomży nowych nasadzeń oraz zastosowanie mniej inwazyjnych rozwiązań dotyczących ekspozycji odsłoniętych reliktów, które uwzględniałyby wymóg ochrony substancji zabytkowej.