Biografia zawodowa Władysława Paszkowskiego – część 2

Prof. Małgorzata Dajnowicz oraz prof. Adam Miodowski wydali kolejną monografię dotyczącą Władysława Paszkowskiego – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Opublikowana w 2021 r. biografia zawodowa Władysława Paszkowskiego ukazała jego dokonania na niwie ochrony zabytków jedynie we wschodniej części dawnego województwa białostockiego, pominęła zaś tereny zachodnie i północne. Niniejsza publikacja uzupełnia zatem biografię Władysława Paszkowskiego, prezentując jego aktywność zawodową na Suwalszczyźnie i w Łomżyńskim.

Pozycja zawiera kilkadziesiąt niezwerbalizowanych naukowych monografii fotograficznych najcenniejszych obiektów zabytkowych Suwalszczyzny i Łomżyńskiego. Poszczególne serie fotografii dokumentujące konkretne obiekty są czasami jedynym śladem po zabytkach, które nie dotrwały do naszych czasów – baszta w Grądach-Woniecku, jeżeli już ocalały, to po narzuconej przez władze komunistyczne formie rekonstrukcji zatraciły swój pierwotny kształt – dwór w Bęćkowie.

W najbliższym czasie w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku odbędzie się promocja książki.