BIULETYN KONSERWATORSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA PLATFORMIE „PODLASKIE CZASOPISMA REGIONALNE”

Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego dostępny jest na platformie Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku „Podlaskie Czasopisma Regionalne”.

Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego wydawany jest nieprzerwanie od 1995 roku przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku. Tematyka Biuletynu poświęcona jest szeroko pojętej problematyce związanej z zabytkami i ich ochroną w północno-wschodniej Polsce. Autorami artykułów są eksperci w zakresie ochrony zabytków oraz specjaliści, którzy realizują różnego rodzaju projekty badawcze i konserwatorskie na terenie województwa podlaskiego.

Celem Biuletynu jest zarówno informowanie o ważnych odkryciach, czy wydarzeniach związanych z tematyką zabytków, ale i edukacja na ten temat oraz integrowanie środowiska, związanego z działaniami w obszarze szeroko pojętej ochrony i opieki nad dziedzictwem kultury materialnej regionu północno-wschodniej Polski.” – prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków.

Na platformie „Podlaskie Czasopisma Regionalne” dostępne są wszystkie dotychczasowe wydania Biuletynu: https://pcr.uwb.edu.pl/BKWP/

Zapraszamy Państwa do publikowania na łamach Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego oraz do śledzenia strony internetowej dedykowanej tej publikacji: https://wuoz.bialystok.pl/biuletyn/

„Podlaskie Czasopisma Regionalne” to platforma ułatwiająca przeglądanie zawartości tytułów regionalnych czasopism naukowych poprzez wyszukiwarkę oraz odnośniki do pojedynczych tytułów i ich stron domowych. Treść poszczególnych czasopism można przeglądać za pomocą wyszukiwarki (pola wyszukiwania autor, tytuł, tekst artykułu) lub wybrać konkretny tytuł z listy. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.