BIULETYN KONSERWATORSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Osoby zainteresowane dotychczasowymi wydaniami Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego, mogą zgłaszać się do Biura Podawczego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku po odbiór wybranych numerów. 

Do tej pory ukazało się 26 zeszytów Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego. Nadal dostępne są numery: 10, 12, 13, 14, 15-16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26.

Tematyka Biuletynu poświęcona jest szeroko pojętej problematyce związanej z zabytkami i ich ochroną w regionie północno-wschodniej Polski. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe oraz informacyjne na temat zabytków.

Celem publikacji jest informowanie o ważnych odkryciach czy wydarzeniach związanych z tematyką zabytków, edukacja na ten temat oraz integrowanie środowiska związanego z działaniami w obszarze szeroko pojętej ochrony i opieki nad dziedzictwem kultury materialnej regionu północno-wschodniego.

Wydawcą Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku.