BIURO PODAWCZE

W związku z trwającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo petentów i pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, na parterze Urzędu zostało uruchomione Biuro Podawcze, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Tel.: 85 74-12-332 wew. 48. Wszystkie dokumenty dostarczone do Urzędu osobiście, należy składać w Biurze Podawczym. 

Prosimy o stosowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku i delegaturach. Spotkanie z pracownikiem Urzędu prowadzącym sprawę, każdorazowo powinno być poprzedzone telefonicznym lub mailowym uzgodnieniem terminu i godziny wizyty w Urzędzie.

W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego należy przestrzegać reżimu sanitarnego i stosować się do określonych zasad:

  • zakrywanie ust i nosa,
  • dezynfekcja rąk po wejściu do budynku Urzędu, 
  • zachowanie bezpiecznego dystansu od innych osób.