BUDOWA ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ W TYKOCINIE

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku przeprowadzono konsultacje z udziałem podlaskiej konserwator zabytków prof. Małgorzaty Dajnowicz, podczas których szczegółowo został omówiony wygląd powstającej w Tykocinie ścieżki dydaktycznej. 

Na spotkaniu omówiono m.in. kolorystkę kostki kamiennej oraz elementy małej architektury takie jak: latarnie, kosze, ławki i tablice. Budowę ścieżki edukacyjnej poprzedziły badania archeologiczne.

Tykocin należy do najstarszych grodów Podlasia. W średniowieczu był graniczną twierdzą Mazowsza przeciw Jaćwingom i Litwinom. Prawo Magdeburskie w 1424 roku nadał miastu książę Janusz I Mazowiecki. Do dzisiaj w Tykocinie przetrwały budynki z XVII i XVIII wieku. Ze względu na zachowany stary układ ulic i placów część miasta stanowi zabytek urbanistyczny i podlega ochronie konserwatorskiej.