Budynek dawnego Domu Katolickiego w Łomży

Budynek dawnego Domu Katolickiego w Łomży został wzniesiony w latach 1933-1935 z inicjatywy Stanisława Łukomskiego, biskupa łomżyńskiego, na podstawie projektu inż. Zdzisława Świątkowskiego z 1929 r.

Jest to obiekt złożony z czterokondygnacyjnego budynku frontowego przy ul. Sadowej oraz z wielofunkcyjnej sali widowiskowej w skrzydle tylnym na osi budynku frontowego, pełniący funkcje kulturalno-oświatowe i mieszkalne. W latach 1952-90 była to siedziba Powiatowego i Wojewódzkiego Domu Kultury oraz kina „Październik”. Po zwrocie obiektu Kurii Diecezjalnej (w 1990 r.) budynek przeznaczono na siedzibę Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Budynek liceum to obiekt murowany z cegły, tynkowany, na planie zbliżonym do trapezu prostokątnego, dwu i półtraktowy z przejazdem bramnym w paśmie skrajnym, nakryty niskim dachem dwuspadowym.

W decyzji wpisu do rejestru zabytków z 1999 r. czytamy również: „elewacja frontowa budynku dziewięcioosiowa z trójosiową, nieznaczenie zryzalitowaną częścią środkową, rozczłonkowaną pilastrami obejmującymi trzy kondygnacje i niosącymi belkowanie. Cokół boniowany rustykalnie. Boczne części przyziemia podzielone poziomo wąskimi, gładkimi pasami i oddzielone od wyższych kondygnacji gzymsem kordonowym. Wyżej ściany o linearnych pionowych podziałach utworzonych przez gładkie pasy ujmujące osie okienne. W zwieńczeniu korpusu uskokowy gzyms koronujący z fryzem z ukośnie układanych cegieł”.

Zarówno elewacja tylna, jak i boczne pozostawiono gładkie, bez podziałów. Obecnie w budynku mieści się Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

W latach 2018-2023 prof. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków przyznała ponad 130 000 zł na prace remontowe budynku szkoły.

_____________________

Źródło:

  • Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku,
  • Strona internetowa Szkół Katolickich im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.