Budynek mieszkalny w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Zarządzeniem z dnia 5 grudnia 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków włączyła do wojewódzkiej ewidencji zabytków kartę ewidencyjną budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Antoniuk Fabryczny 3 w Białymstoku.

Budynek mieszkalny powstał w I poł. XIX w. Jego historia bezpośrednio związana jest z Augustem Commichauem, który w 1843 r. przybył do Białegostoku i założył w nim przedsiębiorstwo „August Commichau” zajmujące się produkcją m.in. sukna i kołder. W skład przedsiębiorstwa wchodziły: tkalnia, kantor, przędzalnia, suszarnia, apretura i ambulatorium, stanowiąc jedną z największych fabryk włókienniczych w Białymstoku.

Wielopokoleniowa rodzina Commichau zamieszkiwała budynek przy ul. Antoniuk Fabryczny 3 do lat 20. XX w. W latach 20. XX w. rodzina Commichau opuściła Białystok, a w 1925 r. fabryka wraz z innymi budynkami przeszła na własność Skarbu Państwa. Obiekty fabryczne zaadaptowano na potrzeby Szkoły Rzemieślniczo-Handlowej.

Wartości artystyczne budynku wyrażają się w proporcjonalnej bryle budynku oraz opracowaniu elewacji z zastosowaniem szerokiego, profilowanego gzymsu kordonowego i koronującego. Obiekt zachował się w stanie niemal niezmienionym, co świadczy o jego autentyczności.

Wartości historyczne budynku wiążą się z wybitną fabrykancką rodziną Commichau i jedną z najważniejszych fabryk włókienniczych w Białymstoku.