BUDYNKI FABRYCZNE J. FLAKIERA W BIAŁYMSTOKU W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Zarządzeniem z dn. 09.12.2020 roku podlaska konserwator zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz włączyła do wojewódzkiej ewidencji zabytków dwa budynki fabryczne Juliusza Flakiera przy Alei Jana Pawła II 57 w Białymstoku. 

Oba budynki pochodzą z początku XX wieku, przetrwały II wojnę światową. Obecnie należą do fabryki Nibe-Biawar.

Budynki fabryczne w oryginale reprezentowały charakterystyczny dla Białegostoku – Manchesteru Północy typ zabudowy i specyficzny dla tego rodzaju budynków wystrój ceglanych elewacji. Obecnie pokryte są tynkiem. Częściowo przekształcone obiekty zachowały swoje oryginalne sylwetki i rozczłonkowanie elewacji.

Budynki posiadają wartości historyczne związane głównie z dziedzictwem przemysłowym Białegostoku tzw. Manchesteru Północy. Ze względu na znaczenie produkcji przemysłowej, w ówczesnym czasie była to jedna z najważniejszych fabryk Białegostoku a fabrykant Juliusz Flakier jednym z najwybitniejszych obywateli miasta.” – prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków.