CERKIEW ZWIASTOWANIA NMP W SUPRAŚLU ODZYSKUJE DAWNY WYGLĄD

Trwa odtwarzanie XVI-wiecznych fresków w cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku pod koniec ubiegłego roku odebrali prace konserwatorskie prowadzone przy ścianie wschodniej i północnej nawy głównej oraz dwóch filarach. Prace dofinansował Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

Fot. Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu.

Odebrane prace zostały wykonane zgodnie z pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich polegających na odtworzeniu XVI-wiecznych fresków cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu. Proces rekonstrukcji supraskich fresków trwa od 2016 roku.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków na prace we wnętrzu cerkwi przyznał w ubiegłym roku dotację w wysokości 70 tys. złotych. 

Cenny obiekt budownictwa monumentalnego z 1503-1510 roku został wzniesiony na rzucie prostokąta. Trójnawowy, z trójbocznie zamkniętą apsydą oraz z czterema cylindrycznymi wieżami narożnymi. W połowie XVI wieku ściany pokryto bizantyńskimi freskami autorstwa serbskiego malarza Nektariusza. W 1944 roku świątynia została wysadzona przez wojska niemieckie. W wyniku eksplozji budynek został prawie całkowicie zniszczony, zachowały się jedynie mury przyziemne i piwnice. Decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków, w 1953 roku ruiny cerkwi pobazyliańskiej zostały wpisane do rejestru zabytków. Budynek cerkwi jest rekonstrukcją wzniesioną na zachowanych fundamentach z XVI wieku.