Cerkiewne uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej

W prawosławnym klasztorze w Supraślu k. Białegostoku w sobotę (10.08) zakończyły się dwudniowe uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej. Święto należy do najważniejszych w tym monasterze.

Uroczystościom przewodniczył Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski. Obecnych było kilkunastu biskupów, kilkudzięsięciu duchownych, setki wiernych. W wydarzeniu udział wzięli również: prof. Małgorzata Dajnowicz – Wojewódzka Konserwator Zabytków, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla, Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Puszczy Knyszyńskiej.

Święto Supraskiej Ikony Matki Bożej przypada rokrocznie 10 sierpnia i jest – obok Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i święta Ewangelisty Jana Teologa – najważniejszym w supraskim klasztorze.

Metropolita Sawa, w asyście prawosławnych hierarchów z Polski, Białorusi, Grecji i Rosji, po uroczystej procesji pozdrowił wszystkich przybyłych na tegoroczne święto mieszkańców, turystów oraz gości.
„Niech Pani walczy o te piękne zabytki. Dziękuję Pani.” – mówił Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski.
Oryginalna Supraska Ikona Matki Bożej pochodziła z 1503 roku i była kopią XI-wiecznej Smoleńskiej Ikony Matki Bożej. Przez stulecia obraz ten wsławił się licznymi cudami. Czcili go zarówno prawosławni, jak i katolicy. W czasie I wojny światowej ikonę wywieziono do Rosji, dokąd mnisi uciekli przed Niemcami. Tam zaginęła, jej los pozostaje nieznany do dziś. Obecna ikona, to jej kopia wykonana w XIX wieku. W monasterze jest też druga podobna kopia.
Ponad 500-letni klasztor w Supraślu, zwany Ławrą Supraską, jest jednym z najważniejszych cerkiewnych ośrodków życia monastycznego w Polsce. Jego główna świątynia, cerkiew Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, została wzniesiona w latach 1503-1510 w stylu gotycko-bizantyjskim. Niemal całkowicie zniszczona w czasie II wojny światowej, została odbudowana.
Przedstawiciele polskiej Cerkwi liczbę wiernych w kraju szacują na 450-500 tys. osób. Według danych GUS – uznawanych jednak przez hierarchów za niemiarodajne – w ostatnim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób. Największe w kraju skupiska prawosławnych są w województwie podlaskim. (PAP)