COVID-19 – INFORMACJE DLA PETENTÓW WUOZ W BIAŁYMSTOKU

UWAGA! W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców regionu oraz pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, prosimy o ograniczenie wizyt w urzędzie, a także w delegaturach w Suwałkach i Łomży. Zachęcamy do korzystania z korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

Informacje w zakresie załatwianych spraw można uzyskać w godzinach pracy urzędu, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15 – 554 Białystok
tel. 85 74 12 332
tel. 85 73 26 546
fax: 85 73 27 562
e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl
ePUAP: /wuozbialystok/SkrytkaESP

Delegatura w Suwałkach
ul. Sejneńska 13, 16 – 400 Suwałki
tel./fax: 87 56-63-741
e-mail: del.suwalki@wuoz.bialystok.pl

Delegatura w Łomży
ul. Nowa 2, 18 – 400 Łomża
tel./fax: 86 21-63-408
e-mail: del.lomza@wuoz.bialystok.pl

Telefony do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku
Białystok ⇒ https://wuoz.bialystok.pl/kontakt/pracownicy/
Suwałki ⇒ https://wuoz.bialystok.pl/delegatury/delegatura-w-suwalkach/
Łomża ⇒ https://wuoz.bialystok.pl/delegatury/delegatura-w-lomzy/

Jak załatwić sprawę  https://wuoz.bialystok.pl/jak-zalatwic-sprawe/
Druki i formularze ⇒ https://wuozbialystok.bip.gov.pl/dr…/druki-i-formularze.html