Częściowy odbiór prac konserwatorskich w Augustowie

W ostatnim czasie dokonano odbioru I etapu prac konserwatorskich przy instrumencie muzycznym – organach 37. głosowych będących na wyposażeniu kościoła parafialnego Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie.

Instrument znajduje się w rejestrze zabytków województwa podlaskiego od 2013 roku.

Jak wskazuje program prac konserwatorskich, I etap zakładał prace związane z trakturą pneumatyczną instrumentu.

Na zdjęciu widoczny kontuar organowy.

Przedmiotowe organy przejawiają wartości historyczne, są związane ze znaną w Polsce kilkupokoleniową, organmistrzowską firmą „Fabryką Organów Zygmunt Kamiński i Synowie” wywodzącą się z rodu Kamińskich. Instrument stanowi niepodważalny nośnik historyczny, obrazujący rozwój budownictwa organowego w Polsce – odnosi się do decyzji w sprawie wpisu do rejestru instrumentu muzycznego prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

W trakcie odbudowy świątyni (po 1944 roku) oraz podczas uzupełniania wyposażenia kościoła na zlecenie ks. W. Chojnowskiego złożono zlecenie na wykonanie instrumentu w rodzinnej firmie Kamińskich. Termin zakończenia odbudowy Bazyliki uwzględniał czas tworzenia instrumentu. Organy powstały w 1952 roku w Warszawie.

Obiekt usytuowano na murowanym chórze muzycznym, przy frontowej ścianie kościoła. Prospekt organowy osadzono na drewnianej podbudowie. Instrument muzyczny posiada nienaruszone od czasów powstania wyposażenie. Dodatkowo, charakteryzuje się usytuowanymi wzdłuż osi, obok siebie wiatrownicami poszczególnych manuałów o rzadszym rozmieszczeniu, popularnym dla prac polskich organmistrzów oraz rzadkim układem chromatycznym ustawienia piszczałek poszczególnych rejestrów na wiatrownicach a nie powszechnie stosowanego ustawienia przeciwstawnego.