Wnętrze drewnianego domu przy ul. Mazowieckiej 31/1 w Białymstoku. Fot. Archiwum OT w Białymstoku Narodowego Instytutu Dziedzictwa.