BUDYNEK ŚWIETLICY PRZY UL. TARTACZNEJ W AUGUSTOWIE MOŻE TRAFIĆ DO REJESTRU ZABYTKÓW

Podlaska wojewódzka konserwator zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz  wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego budynku świetlicy przy ul. Tartacznej w Augustowie. 

Budynek został wzniesiony prawdopodobnie w latach 20. XX wieku jako szkoła oraz tak zwany „dom ludowy” – ośrodek życia kulturalnego dzielnicy robotniczej Lipowiec. Nazwisko projektanta nie jest znane. Architektura obiektu bezpośrednio odwołuje się do tzw. „architektury zakopiańskiej”, modnej od przełomu XIX i XX wieku.

W ubiegłym tygodniu zabytkową zabudowę ul. Tartacznej w Augustowie oglądała wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, generalna konserwator zabytków prof. Magdalena Gawin oraz podlaska wojewódzka konserwator zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz.

Zgodnie z art. 10a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.