DOM KULTURY MUZUŁMAŃSKIEJ, UL. PIASTOWSKA 13F W BIAŁYMSTOKU ZABYTKIEM

Zarządzeniem z dnia 27.03.2020 r. Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków – prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz włączyła do wojewódzkiej ewidencji zabytków Dom Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.

Historia budynku przy ul. Piastowskiej 13F w Białymstoku sięga 1930 r. Początkowo był to dom mieszkalny, później został przekształcony w bibliotekę osiedlową. Po 1981 r., staraniem lokalnej społeczności tatarskiej, spółdzielnia mieszkaniowa „Zachęta” nieodpłatnie udostępniła budynek na cele muzułmańskiego kultu religijnego i działalność edukacyjno-kulturalną. Od tego czasu odgrywa ważną rolę dla społeczności muzułmańskiej Białegostoku. W 2017 r. budynek stał się własnością Muzułmańskiego Związku Religijnego.

Obiekt przy ul. Piastowskiej 13F charakteryzuje się prostą bryłą nakrytą dwuspadowym dachem. Stanowi pamiątkę, jednak nie zachowaną w pierwotnej formie historycznej, przekształconą. Budynek utracił niestety część wartości zabytkowych.

Narodowy Instytut Dziedzictwa zarekomendował włączenie budynku do wojewódzkiej ewidencji zabytków z uwagi przede wszystkim na posiadane wartości urbanistyczne. PWKZ podzielił opinię NID-u, wskazując głównie na walory drewnianej substancji, z której zbudowany został dom, co pozostaje ważnym reliktem dawnej zabudowy zachodniej części dzielnicy Skorupy.